16 maja 2023

 Wróć do strony głównej

Uniewinnienie!
Straż Miejska w Poznaniu przegrywa w Sądzie Rejonowym w Bochni.
 
Wnioskiem o ukaranie, Straż Miejska w Poznaniu zarzuciła naszemu Klientowi, popełnienie wykroczenia z art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń. Straż miejska domagała się wcześniej wskazania komu Klient powierzył pojazd, w czasie gdy doszło do nieprawidłowego parkowania.
 
Początkowo, Sąd wyrokiem nakazowym ukarał obwinionego kwotą 1000,00 PLN oraz obciążył kosztami postępowania.
 
Z wyrokiem nie zgodziliśmy się i złożyliśmy pisemny sprzeciw, co skutkowało rozpoznaniem sprawy na zasadach ogólnych.
 
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wykazaliśmy, że Klient jest niewinny popełnienia zarzucanego mu czynu.
 
Zgodnie z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń karze grzywny podlega ten, "kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie”.
 
Jak widać, ze strażą miejską można i trzeba walczyć - nawet bowiem początkowa "przegrana" i ukaranie wyrokiem nakazowym, nie oznacza, że ostatecznie sprawa zakończy się niepowodzeniem.
 
Kierowca, który nie odpowiada na pisma straży miejskiej czy policji z prośbą o wskazanie komu powierzył pojazd, nie zawsze stoi zatem na straconej pozycji.
 
Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

Art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń. Obowiązek wskazania komu powierzyliśmy pojazd.
Straż Miejska w Poznaniu przegrywa w Sądzie Rejonowym w Bochni,