Zespół:

DANIEL GOLA

radca prawny, adwokat kościelny ad causaum

 

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo dowodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo kanoniczne dla prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Ukończył 3 letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie z pozytywnym wynikiem złożył egzamin radcowski.

 

Były egzekutor w postępowaniach egzekucyjnych w administracji  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie Inspektorat w Bochni. 

 

Były wieloletni asystent prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, a następnie Prokuratury Rejonowej w Bochni.

 

W 2016 roku i kolejno w 2022 roku powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Czynny orzecznik w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie pomocy społecznej.

 

W 2021 roku pomagał najuboższym świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym przy Starostwie Powiatowym w Brzesku.

 

W latach 2021-2022 roku wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, wyrażających gotowość do świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom.

 

Od 2022 roku pomaga najuboższym świadcząc nieodpłatną pomoc prawną w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy w Gromniku i Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

KATARZYNA WAŚNIOWSKA-GOLA

radca prawny

 

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Ukończyła 3 letnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a następnie z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin radcowski.

 

Doświadczenie zdobywała m.in. jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer) w spółkach prawa handlowego.

 

Pracowała w służbie cywilnej w ramach administracji rządowej.

 

Była egzekutorem w postępowaniach egzekucyjnych w administracji w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

Stosowała środki egzekucyjne w celu egzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym w procesie budowlanym, w szczególności w zakresie rozbiórek obiektów budowlanych i doprowadzenia obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu technicznego.

 

Uczestniczka szkoleń z zakresu koordynacji dostępności.

Pełniła funkcję koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

 

Prywatnie miłośniczka zwierząt. Najchętniej założyłaby schronisko.