09 sierpnia 2022
Od rozwodu mija wiele lat. Dzieci zdążyły osiągnąć pełnoletniość. A my nadal musimy płacić. Jednocześnie sami nie jesteśmy w najlepszej sytuacji finansowej. Rzeczywiście nie jest to stan komfortowy, gdy ledwo
28 czerwca 2022
Z radością informuję, o zdobyciu przeze mnie kolejnych uprawnień zawodowych. Kancelaria rozszerza tym samym praktykę, o działalność na forum Kościoła katolickiego m.in. przez szeroko rozumiane świadczenie pomocy prawnej, w zakresie
10 czerwca 2022
Zostałem zobowiązany do naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Czy słusznie? Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu karnego w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej