28 czerwca 2022
Z radością informuję, o zdobyciu przeze mnie kolejnych uprawnień zawodowych. Kancelaria rozszerza tym samym praktykę, o działalność na forum Kościoła katolickiego m.in. przez szeroko rozumiane świadczenie pomocy prawnej, w zakresie
10 czerwca 2022
Zostałem zobowiązany do naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Czy słusznie? Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu karnego w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej
17 maja 2022
Odwołanie do SKO. Czego można domagać się od organu odwoławczego? Na wstępie przypomnę, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia