19 stycznia 2022

 Wróć do strony głównej

Zajęcie rachunku bankowego, na który wypłacane są świadczenia z pomocy społecznej lub 500+.

Nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Czy jednak zajęcie samego rachunku bankowego, na którym były takie środki, jest prawidłowe?

Nie. Jest to bardzo częsty błąd. Bank otrzymując zajęcie od komornika realizuje je, zasadniczo nie badając każdego wpływu, jaki dokonuje się na koncie. Jeśli więc wystąpiła sytuacja, gdy zajęto nam rachunek bankowy, a wpływają na niego np. świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, czy świadczenia z pomocy społecznej, to należy reagować. Zawsze każde zajęcie, należy bezwzględnie weryfikować pod kątem jego poprawności, wysokości oraz zgodności z przepisami prawa. Podobnie rzecz ma się z świadczeniem 500+.

 

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

 

 

 

 

Czy można zająć 500+? Czy komornik może zająć rachunek ze środkami z 500+?