04 lutego 2022

 Wróć do strony głównej

Nie, to nie pomyłka, lecz pewien skrót myślowy.

Pracownik może dyscyplinarnie zwolnić swojego pracodawcę. Innymi słowy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Najczęściej takim ciężkim naruszeniem obowiązków przez pracodawcę będzie niewypłacanie lub częste, nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Jeśli więc jesteśmy w takiej sytuacji, możemy rozważyć, czy takie rozwiązanie jest dla nas korzystne. Wydaje się, że jest dlatego, że skutkiem takiego rozwiązania umowy o pracę, będzie to, że pracownik może się starać o zasiłek dla bezrobotnych. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zamyka tę drogę. Innymi słowy, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Jednocześnie mamy prawo domagać się odszkodowania.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

Czy pracownik może dyscyplinarnie zwolnić pracodawcę?