18 kwietnia 2023

 Wróć do strony głównej

Czy Sąd może przyznać się do błędu i samodzielnie uwzględnić zażalenie?

 

Owszem, w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał nasze zażalenie za oczywiście uzasadnione.

 

Początkowo WSA w Gliwicach wydało niekorzystne postanowienie dla zastępowanego przez nas organu - SKO.

Złożyliśmy zażalenie z szeroką argumentacją prawną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

WSA w Gliwicach, po zapoznaniu się z treścią zażalenia, nie przesyłając go do NSA, uwzględniło je w całości, uchyliło swoje wcześniejsze postanowienie, a następnie orzekło zgodnie z naszym żądaniem.

 

Sytuację tę opisuję art. 195 § 2 ppsa, w myśl którego: "Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych."

 

Jest to kolejna wygrana w trybie autokontroli, co cieszy tym bardziej, że instytucja ta wykorzystywana jest bardzo rzadko.

 

Jeśli szukasz adwokata / radcy prawnego z zakresu postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, to jest to jedna z naszych specjalizacji.

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

 

 

 

Czy Sąd może przyznać się do błędu? Autokontrola w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na skutek naszego zażalenia