15 lutego 2024

 Wróć do strony głównej

Wraca sprawa zmiany stosunków wodnych na terenie Gminy Drwinia.

Wraca dlatego, że Wójt Gminy Drwinia nie zdołał w sposób przekonywujący przeprowadzić postępowania administracyjnego, które ponownie nakazał prowadzić, po naszej skardze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. 

 

Złożona wówczas skarga do WSA w Krakowie skutkowała uchyleniem zarówno decyzji organu I instancji - Wójta Gminy Drwinia jak i organu II Instancji - SKO w Tarnowie.


Tym razem, Wójt Gminy Drwinia co prawda przeprowadził dowód z opinii biegłego hydrologa, jednak opinia ta została przez nas skutecznie zakwestionowana.

 

Złożyliśmy zatem odwołanie do SKO w Tarnowie, które uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Drwinia w całości, a sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia.

 

Jak widać na przykładzie tej sprawy, biegły nie jest omnibusem i nie może być tak, że to on rozstrzyga sprawę zamiast organu.

 

Gdyby nie odwołanie, strona musiałaby na własny koszt wykonywać drogie prace ziemne, w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się zaskarżonej decyzji.

 

Na skutek złożonego odwołania od decyzji, do SKO w Tarnowie, słusznie okazało się, że opinia biegłego hydrologa, powołanego w sprawie stosunków wodnych jest nieprzydatna i zawiera wady, co w odwołaniu podnosiliśmy.

 

Opinia kosztowała podatników 9.800,00 PLN + 23% VAT. Łącznie zmarnowano zatem 12.054,00 PLN. 

 

 

Działamy na terenie całego kraju.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka

tel. 600 123 400, mail: gola@danielgola.pl

 

# adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

Decyzja Wójta Gminy Drwinia w całości uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie