15 kwietnia 2022

 Wróć do strony głównej

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym, dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Z kolei System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

Uzyskanie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wymaga spełnienia szeregu przesłanek. Przede wszystkim, muszą być ku temu warunki techniczne i co do zasady zgoda osób wspólnie zamieszkujących (nie jest to zawsze warunek konieczny). Nie mniej istotne są także kwestie dotyczące samego skazanego i długości orzeczonej kary.

Jak zawsze zachęcam do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, która może zwiększyć szanse powodzenia na etapie wnioskowania o możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

radca prawny Daniel Gola

Dozór elektroniczny (SDE). Jak uzyskać możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?