11 grudnia 2021

 Wróć do strony głównej

Jak uzyskać zwolnienie z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej?

W poprzednim artykule opisałem problemy, z jakimi musi zmagać się rodzina osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Dzisiaj kilka chwil chciałbym poświęcić, możliwości zwolnienia z opłaty za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej.

Jeśli jesteśmy już w sytuacji, w której zostaliśmy zobowiązani do ponoszenia opłat, a sądzimy, że nie podołamy temu obowiązkowi, zawsze istnieje możliwość podjęcia próby uzyskania odpowiedniego zwolnienia.

W tym celu należy złożyć wniosek, w którym będziemy zmierzać do przekonania organu, aby zwolnił nas z tego obowiązku. Należy pamiętać, że bez naszej inicjatywy – tj. złożenia wniosku, organ nie zwolni nas w żadnej mierze.

Po wniesieniu wniosku, sprawdzone zostaną jego warunki formalne, a następnie pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Do wywiadu należy się odpowiednio przygotować. Od tego co powiemy pracownikowi socjalnemu, jakie wrażenie zrobimy, mogą zależeć losy naszego wniosku.

Zwolnienie możemy uzyskać częściowe, ale też całkowite. Katalog przesłanek, które umożliwiają zwolnienie jest otwarty. Od naszej argumentacji zależy zakres ewentualnego zwolnienia. Możemy się powołać zwłaszcza na wnoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce, występowanie uzasadnionych okoliczności – długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, utrzymywanie się małżonków, rodziców, dzieci z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, fakt wnoszenia opłaty przez osobę w ciąży lub samotnie wychowującą dziecko, przebywanie osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty lub jej rodzica w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu, fakt wnoszenia opłaty przez osobę zobowiązaną, która przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Tak jak wskazałem, nie jest to katalog zamknięty. Nasza Kancelaria pomaga w sporządzeniu odpowiednio uargumentowanego wniosku. Wysłuchamy problemu, zbierzemy dokumentację, pomożemy przygotować się do wywiadu środowiskowego, poszukamy innych okoliczności, które warto powołać we wniosku.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

Jak uzyskać zwolnienie z opłat za pobyt w DPS?