06 czerwca 2024

 Wróć do strony głównej

"Do ministerstwa zdrowia wpłynęła petycja z apelem o dostosowanie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej do ustawy o zawodzie farmaceuty. Chodzi o to, by dodać do ustawy „świadczenia z zakresu koncyliacji lekowych udzielane przez farmaceutę” oraz uwzględnienie farmaceutów w składzie geriatrycznego zespołu opieki domowej.

 

Pod koniec maja do ministerstwa zdrowia wpłynęła petycja przygotowana przez Częstochowską Okręgową Izbę Aptekarską. Jej celem jest zmiana (nowelizacja) ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Ma ona być dostosowana do brzmienia ustawy o zawodzie farmaceuty.

 

Z ustawy tej wynika, że szczególna opieka geriatryczna ma na celu zapewnienie pacjentom koncyliacji lekowej w „Centrum Zdrowia 75+”. Nie wskazuje jednak, ze świadczenia tego ma udzielać farmaceuta.  Zawiera ona też zapisy, które wprost traktują o zawodzie lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, a nawet dietetyka, pomijając jednak farmaceutę. I to – zdaniem autorów petycji – wymaga pilnej zmiany."

 

https://mgr.farm/aktualnosci/petycja-w-sprawie-farmaceutow-trafila-do-minister-zdrowia/

 

MEDIA O NAS: Petycja w sprawie farmaceutów trafiła do Minister Zdrowia