06 czerwca 2024

 Wróć do strony głównej

"W lutym 2023 farmaceuci otrzymali odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP. Dyrektor prezydenckiego Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Paweł Janik podziękował za zainteresowanie ustawą oraz gotowość do realizacji jej założeń. Podkreślił, że przepisy w obecnym kształcie nie ograniczają "możliwości zatrudnienia dodatkowych osób".- Lista ta nie jest katalogiem zamkniętym i w zależności od zapotrzebowania możliwe będzie zatrudnienie dodatkowych specjalistów, np. diabetologa, logopedy czy farmaceuty. Ostateczną decyzję podejmie kierownik Centrum - odpowiedział Paweł Janik, dodając, że Kancelaria nie prowadzi prac nad zmianami w ustawie w zakresie poszerzenia katalogu specjalistów.Karolina Wotlińska-Pełka, która objęła wówczas fotel prezesa Częstochowskiej OIA zapowiedziała, że złoży oficjalny wniosek do ministra zdrowia o nowelizację ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej.- Kancelaria Prezydenta RP powołuje się na standardy z 2013 r., które nie wymieniają koncyliacji ani razu, za to wskazują, że farmaceuta może być członkiem zespołu medycznego obejmującego opieką osoby starsze. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty weszła w życie w 2021 r. Ostatecznie jedna z usług, jaką winien wykonywać farmaceuta kliniczny została „zawieszona” w ustawie prezydenckiej bez zdania racji - komentowała na X prezes Wotlińska-Pełka.

 

SZOG z farmaceutami?

 

Zgodnie z zapowiedzią 31 maja do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przygotowana przez Kancelarię Radcy Prawnego Daniela Golę. Samorządowcy wnoszą o zmianę przepisów ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej (w skrócie SZOG) w taki sposób, by była ona dostosowana do aktualnego prawodawstwa, tj. do brzmienia ustawy o zawodzie farmaceuty oraz wytycznych WHO i Unii Europejskiej.- Jak wynika z art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o SZOG, szczególna opieka geriatryczna ma na celu zapewnienie koncyliacji lekowej pacjentom centrum. Tymczasem, w centrum zdrowia 75+, jak wynika z art. 20 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy o szog, udziela się świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu geriatrii, fizjoterapii, opieki psychiatrycznej czy dietetyki. Ustawa o SZOG zawiera zatem zapisy, które wprost traktują o zawodzie lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, a nawet dietetyka, pomijając jednak farmaceutę, co wymagałoby pilnej zmiany. Ustawa o SZOG, mimo że w art. 3 ust. 2 pkt 4 nadmienia o celu zapewnienia koncyliacji lekowej pacjentom centrum, nie wymienia jednak kluczowego z punktu widzenia sfery farmacji świadczeń, których z powodzeniem może udzielać wykwalifikowany specjalista, jakim jest farmaceuta - czytamy w petycji.Samorząd postuluje zmianę w art. 20 ust. 2 ustawy o SZOG poprzez dodanie w niej m.in. punktu mówiącego o udzielaniu świadczeń z zakresu koncyliacji lekowej przez farmaceutę oraz dodanie tej grupy zawodowej z nazwy we fragmencie dot. składu geriatrycznego zespołu opieki domowej - obok lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz koordynatora opieki geriatrycznej."

 

https://aptekarski.com/artykul/ustawa-o-szczegolnej-opiece-geriatrycznej-uzupelniona-o-farmaceutow

Media o nas: Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej uzupełniona o farmaceutów?