04 stycznia 2024

 Wróć do strony głównej

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że MOPS w Bochni przegrał w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie w sprawie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej - DPS.
 
Klient zwrócił się z prośbą o pomoc na etapie odwoławczym, w związku z negatywną dla niego decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
 
Klient przebywał w ZOLu (zakładzie opiekuńczo leczniczym), ale docelowo chciał przebywać w domu pomocy społecznej.
 
MOPS w Bochni stwierdził, że strona nie spełnia wymogów ustawowych i decyzją odmówił skierowania do domu pomocy społecznej.
 
Od decyzji się odwołaliśmy, wskazując na wiele uchybień w sprawie, w tym błędną wykładnię przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 
W dniu 4 października 2023 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie uchyliło w całości decyzję Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia, a sprawę przekazało do ponownego rozpoznania.
 
Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, MOPS w Bochni stwierdził jednak, że nasz Klient kwalifikuje się do skierowania go do Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym wieku na stałe.
 
Czym jest jednak w ogóle DPS i kiedy się do niego kieruje?
 
Pamiętaj!
 
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 
Organy administracji publicznej - GOPSY, MOPSY, robią wszystko by uniknąć skierowania strony do DPSu bowiem najczęściej to one finalnie muszą ponieść koszt takiego pobytu - a środków brakuje. W tym celu - tak jak i w tej sprawie, konstruują argumentację, która nie ma znaczenia z punktu widzenia przepisów ustawy.
 
Nie jest to jednak problem strony, a organ winien mieć na względzie także słuszny interes strony - a nie tylko własny interes finansowy gminy - tu Gminy Miasta Bochnia.
 
Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

MOPS w Bochni umieszcza w DPS po naszym odwołaniu.
ostateczna przegrana Burmistrza Miasta Bochnia.