16 marca 2022

 Wróć do strony głównej

Naruszenie dóbr osobistych poprzez Instagram i Facebook. Obraźliwe komentarze na portalach społecznościowych.

 

Jeśli trafiłeś na ten wpis, prawdopodobnie zastanawiasz się czy można coś zrobić z osobami, które obrażają Cię na portalach społecznościowych.

Panuje bowiem dość powszechna opinia, która zniechęca do inicjowania postępowań sądowych – tzn. „sprawcy nie da się namierzyć”. Oczywiście, czasami tak się zdarza, ale zasadniczo udaje się w sposób pewny stwierdzić tożsamość osoby, która nas znieważa. Często przecież takie osoby nie kryją się z tym kim są, jak się nazywają, co robią, a nawet gdzie mieszkają. Nie musisz biernie się przyglądać, jak ktoś zaśmieca Twój profil obraźliwymi komentarzami.

Pamiętaj, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

Naruszenie dóbr osobistych poprzez Instagram i Facebook. Obraźliwe komentarze na portalach społecznościowych.