05 lipca 2023

 Wróć do strony głównej

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Możliwości ochrony przed egzekucją i ulgi w spłacie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Raty. Umorzenie. Odroczenie płatności.

W ostatnim czasie wzrasta ilość decyzji wydawanych przez wojewodów, w których ustalają oni i nakazują zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Ma to związek ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i przebywaniem członka rodziny za granicą.

Niejednokrotnie osoby, które otrzymują takie decyzję są przytłoczone kwotami zawartymi w decyzji i odsetkami. Nie składają odwołania. Są osamotnione, bowiem ich małżonkowie nadal pracują za granicą.

Tymczasem, decyzja wojewody o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego może zawierać wady. Może być także wydana po terminie.

Jak zawsze zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, dzięki której możliwa będzie prawidłowa diagnoza problemu. Jeżeli nawet nie uda się zakwestionować orzeczenia wojewody o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, to może uda się zyskać nieco czasu na zebranie środków lub podjęcie innych działań. Brak podjęcia próby zaskarżenia decyzji, to prosta droga do postępowania egzekucyjnego w administracji.

Czy jednak brak zaskarżenia decyzji zawsze oznacza dla nas egzekucję?

Nie. Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Od pełnej i prawidłowej argumentacji zależeć zatem będzie czy uzyskamy ulgę w spłacie zadłużenia. Istnieje więc możliwość uniknięcia postępowania egzekucyjnego w administracji, o ile będziemy wystarczająco aktywni i przekonamy organ, że zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Zwracam w tym miejscu uwagę, że uzyskanie ulgi obarczone jest podwójnym kwantyfikatorem („szczególnie uzasadnione”), toteż uzyskanie ulgi nie jest proste. Warto jednak próbować.

Działamy na terenie całego kraju.
 
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze. Możliwości ochrony przed egzekucją i ulgi w spłacie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Raty. Umorzenie. Odroczenie płatności.