21 kwietnia 2023

 Wróć do strony głównej

Starosta Bocheński przegrywa z zasadniczej części w SKO w Tarnowie!
Czyli czy można skutecznie odwołać się od administracyjnej kary pieniężnej za nieterminowe zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu?
 
Z życia Kancelarii:
Klient prowadził działalność związaną z handlem pojazdami. Nie wchodząc w szczegóły, zdaniem Starosty Bocheńskiego po raz trzydziesty siódmy naruszył obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie.
W związku z tym, starosta wymierzył karę w górnej granicy - tj. w kwocie 600,00 PLN. Podobnie z resztą było w przypadku pozostałych, wielu decyzji. Z decyzjami się nie zgodziliśmy i złożyliśmy odwołanie do SKO.
SKO w Tarnowie przyznało nam w zasadniczej części rację, uznając argumentację starosty, w tym zwłaszcza w zakresie wysokości kary za nietrafną. Ostatecznie więc zmieniło zaskarżoną decyzję i Klient zamiast płacić po 600,00 PLN za wiele samochodów, zapłaci jedynie 200,00 PLN a więc kwotę minimalną, którą przewiduje ustawa.
 
Pamiętajmy o obowiązku zawiadomienia, zarówno o zbyciu jak i nabyciu pojazdu!

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

 

 

 

 

Nieterminowe zgłoszenie (zawiadomienie) zbycia/nabycia pojazdu - skuteczne odwołanie od kary - decyzji Starosty Bocheńskiego do SKO w Tarnowie