19 lutego 2022

 Wróć do strony głównej

Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie otrzymałeś decyzję odmowną z GOPS/MOPS odnośnie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Obecnie (od 1 stycznia 2022 roku) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2119,00 PLN miesięcznie. Jest to zatem istotna kwota, wspomagająca osobę, która często z altruistycznych pobudek zajmuje się drugim człowiekiem.

Od decyzji organu przysługuje Ci odwołanie. Odwołanie nic nie kosztuje. Nawet jeśli samorządowe kolegium odwoławcze utrzyma w mocy zaskarżoną decyzję, to jeszcze nie musi być koniec. Możesz od takiej decyzji złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W sprawach z pomocy społecznej nie ponosi się kosztów wpisu sądowego.

W tych sprawach często zdarzają się błędy. Jak zawsze zachęcam do korzystania z pomocy prawnej, w tym zwłaszcza przy sporządzeniu odwołania od decyzji organu administracji publicznej.

Pamiętaj, że na odwołanie od decyzji masz 14 dni. Ten czas warto przeznaczyć na dokładną analizę uzasadnienia decyzji i zapoznanie się z aktami sprawy.

radca prawny Daniel Gola

Odmowa przyznania przez MOPS lub GOPS świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.