07 września 2021

 Wróć do strony głównej

Zakaz prowadzenia pojazdów w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości. Blokada alkoholowa jako sposób na odzyskanie prawa jazdy.

Jak dostać kolejną szansę na jazdę samochodem?

Stosunkowo często popełnianym przestępstwem, jest prowadzenie w ruchu lądowym pojazdu mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

W takich przypadkach, w razie skazania, obligatoryjnie orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że nie musimy czekać, aż do końca okresu wskazanego w wyroku skazującym, aby zasiąść za kierownicę.

Sąd może bowiem orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Innymi słowy sąd może nam pozwolić na prowadzenie pojazdów mechanicznych, ale tylko takich, które mają blokadę alkoholową. Jeśli przekonamy sąd, że należy dać nam kolejną szanse, a spełnione zostaną także inne przesłanki, nie będziemy musieli czekać aż do końca zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jak zawsze zachęcam do korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, która może zwiększyć szanse powodzenia na etapie wnioskowania o możliwość zmiany sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

radca prawny Daniel Gola

 

 

 

 

Odzyskanie prawa jazdy - zakaz prowadzenia pojazdów.