10 lipca 2023

 Wróć do strony głównej

Zgodnie z art. 79 § 2 kodeksu postępowania karnego, oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego „Okoliczności utrudniające obronę” w rozumieniu art. 79 § 2 kpk należy wiązać przede wszystkim z właściwościami osobistymi oskarżonego, które co prawda nie uniemożliwiają, ale w znaczący sposób utrudniają realizację prawa do obrony bezpośrednio przez samego oskarżonego. W każdym wypadku stwierdzenie okoliczności utrudniających obronę musi być wiązane z właściwościami fizycznymi (wiek, stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów zmysłów), psychicznymi (stopień sprawności umysłowej, zaradność lub nieporadność) oraz intelektualnymi (stopień inteligencji ogólnej, wiedza w dziedzinie stanowiącej materię przedstawionych zarzutów) konkretnego oskarżonego w zestawieniu z treścią zarzutów mu przedstawianych.

Oznacza to, że jest to samodzielna przesłanka, powodująca konieczność wyznaczenia obrońcy z urzędu. Nie ma zatem znaczenia okoliczność, czy posiadamy środki na wyznaczenie obrońcy z wyboru. Jeśli uważamy, że występują takie okoliczności, a nie chcemy lub nie możemy angażować własnych środków, warto rozważyć złożenie wniosku o obrońcę z urzędu.

Warto jednak od początku postępowania korzystać z pomocy obrońcy z wyboru, zamiast oczekiwać, że być może zostanie nam wyznaczony w Sądzie Rejonowym w Bochni obrońca z urzędu.

Jeśli otrzymałeś wezwanie na Komendę Powiatową Policji w Bochni / Komisariat Policji w Nowym Wiśniczu / Komendę Powiatową Policji w Brzesku lub do Prokuratury Rejonowej w Bochni lub do Prokuratury Rejonowej w Brzesku - nie idź na przesłuchanie samodzielnie.

 

Działamy na terenie całego kraju.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka

tel. 600 123 400, mail: gola@danielgola.pl

 

 

Okoliczności utrudniające obronę, a przymus posiadania obrońcy z urzędu.
Obrońca Bochnia - Brzesko - Tarnów