16 lutego 2023

 Wróć do strony głównej

Ostatnio spotkałem się z praktyką, w której urzędnicy domagają się przedkładania opłat skarbowych od pełnomocnictwa, udzielonego członkowi rodziny. Tymczasem, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, złożenie dokumentu pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Jeśli zatem jesteś żoną lub mężem, rodzicem, dziadkiem, babcia, synem lub córką, ewentualnie rodzeństwem mocodawcy, to udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Możesz więc bez dodatkowych opłat zarejestrować pojazd w imieniu rodziny.

radca prawny Daniel Gola

 

 

 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego członkowi rodziny.