15 września 2023

 Wróć do strony głównej

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i zastanawiasz się nad tym, czy możemy Ci pomóc, odpowiedź jest krótka: tak, możemy.

 

Być może myślisz, że:

„nikt mi nie uwierzy, nie mam żadnych świadków, zaświadczeń lekarskich, itp.”

 

Jakkolwiek dokumenty i świadkowie to ważne dowody w postępowaniu sądowym, to jednak Twoje własne słowa są także dowodem, który będzie oceniał sąd.

 

Przemoc domowa to zjawisko dziejące się zazwyczaj w czterech ścianach, bez świadków, albo w obecności tylko najbliższych, choćby np. dzieci – jesteśmy tego świadomi.

 

„nikt mnie nie bije, nie mam sińców, ran, nawet zadrapań”

 

Przemoc w rodzinie to nie tylko bicie, szarpanie, szturchanie, popychanie, itp.

To także poniżanie, czy też także wszelkie zachowania wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

 

To przede wszystkim przemoc psychiczna, wyzwiska, ograniczanie kontaktów z rodziną, szantaż emocjonalny. To także przemoc ekonomiczna.

 

„nie jesteśmy małżeństwem”

 

Członkiem rodziny dla potrzeb postępowania, czy występuje przemoc w rodzinie, jest – obok m.in. małżonka i bliższych krewnych i powinowatych (czyli krewnych małżonka) – również każda osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca z osobą dotkniętą przemocą, bez względu na stan cywilny

 

„uciekliśmy z domu”

 

Macie prawo bezpiecznie do niego wrócić.

 

Sąd może nakazać opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie także wówczas, gdy osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła mieszkanie, uciekając przed przemocą.

 

Sąd może również zakazać zbliżania się do mieszkania osobie stosującej przemoc w rodzinie, jeżeli osoba ta tylko okazjonalnie w nim przebywa, albo wręcz je opuściła.

 

„sprawa sądowa będzie bardzo droga, nie stać mnie na to”

 

Jest dokładnie odwrotnie.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie, w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania, jest z mocy prawa zwolniona od kosztów sądowych.

 

„postępowanie będzie trwało wieki, w życiu nie doczekam się na werdykt”

 

We wszystkich sprawach staramy się czynić, co w naszej mocy, by sprawy przygotowywać do rozpoznania przez sąd  możliwie szybko.

 

Zgodnie z prawem, zakończenie postępowania w sądzie winno nastąpić w ciągu miesiąca.

 

Jeżeli wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie Policja albo Żandarmeria Wojskowa zastosowała nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakaz zbliżania się do mieszkania, zabezpieczenie może polegać na przedłużeniu przez Sąd obowiązywania tego nakazu lub zakazu – bez takiego przedłużenia te nakazy i zakazy obowiązują przez 14 dni.

 

Jeżeli nakazu bądź zakazu Policji albo Żandarmerii Wojskowej nie stosowano, zawsze wnosimy o udzielenie zabezpieczenia przez unormowanie Waszych praw i obowiązków na czas trwania postępowania.

 

Policja albo Żandarmeria Wojskowa będzie sprawdzać, czy nakaz lub zakaz ustanowione przez Sąd, są przestrzegane.

 

„z pewnością będzie trzeba przygotować mnóstwo papierów, odpisów, itp.”

 

Tym zajmujemy się my. 

 

„sprawca będzie unikał odbierania korespondencji i w ten sposób nie będzie możliwe rozpoznanie sprawy”

 

W sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania lub zakazanie zbliżania się do tego mieszkania Sąd może dokonywać doręczeń przez Policję i Żandarmerię Wojskową, może też zlecać tym służbom inne czynności, zmierzające do szybkiego zakończenia sprawy.

 

Jak zawsze zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. 

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

Przemoc domowa - radca prawny Bochnia Brzesko. 
Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie?