17 lipca 2023

 Wróć do strony głównej

Wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie!
 
Z życia Kancelarii:
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, uchylił decyzję jednego z Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, na skutek skargi strony. Decyzja ta, była rozstrzygnięciem, w sprawie, w której byłem sprawozdawcą. Dotyczyła świadczenia pielęgnacyjnego. Uznałem, że świadczenie z uwagi na obowiązujące przepisy nie może być przyznane.
 
Z rozstrzygnięciem WSA się nie zgodziliśmy i w związku z powyższym złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił zaskarżony wyrok WSA i oddalił skargę strony.
 
Wyrok jest już prawomocny i nie podlega żadnemu zaskarżeniu.
 
Jak widać na powyższym przykładzie, w ostatniej sądowej instancji odnieśliśmy znaczący sukces. Warto walczyć do samego końca.
 

Działamy na terenie całego kraju.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka

tel. 600 123 400, mail: gola@danielgola.pl

adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

Skuteczna skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach - Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnia skargę kasacyjną