02 listopada 2023

 Wróć do strony głównej

Skuteczne odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie po naszym odwołaniu uchyla w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy.
 
Tym razem, sprawa z zakresu zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 
Jedna ze wspólnot mieszkaniowych w Warszawie, mimo prawidłowo złożonego wniosku w tym zakresie, otrzymała decyzję odmowną Prezydenta Miasta Warszawy.
 
Po analizie decyzji organu I instancji, złożyliśmy w imieniu Wspólnoty odwołanie do SKO w Warszawie.
 
Decyzją z dnia 26 października 2023 roku, Kolegium uchyliło w całości decyzję Prezydenta wskazując, że słuszne są zarzuty wniesionego przez nas odwołania.
 
Tym samym, Prezydent Miasta Warszawy musi ponownie zająć się sprawą.
 
Pamiętaj, od decyzji wójta/burmistrza/prezydenta służy prawo do złożenia odwołania.
Można to zrobić w krótkim, 14 dniowym terminie.
 

Działamy na terenie całego kraju.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka

tel. 600 123 400, mail: gola@danielgola.pl

 

# adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

 

Skuteczne odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Jaki jest termin na odwołanie od decyzji administracyjnej?