16 maja 2023

 Wróć do strony głównej

Burmistrz Karczewa przegrywa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie!

 

Kolejna wygrana z zakresu prawa pomocy społecznej.

Tym razem, strona zwróciła się z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad swoim mężem. Organ I instancji uznał, że skoro strona pozostaje w związku małżeńskim, to z racji tego powinna sprawować opiekę bez żadnej pomocy ze strony państwa.

 

Z decyzją oczywiście nie zgodziliśmy się i złożone zostało odwołanie.SKO w Warszawie w całości przychyliło się do zarzutów odwołania i uchyliło zaskarżoną decyzję w całości, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt tej sprawy, a mianowicie szybkość działania organu odwoławczego. Odwołanie zostało bowiem wniesione w dniu 19 grudnia 2022 roku, a decyzję otrzymałem dziś tj. 2 lutego 2023 roku.

 

Nie należy się więc poddawać z obawy przed długim oczekiwaniem na rozstrzygnięcie.

 

Specjalizujemy się w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Jeśli otrzymałeś negatywną decyzję z MOPS, nie wahaj się skorzystać z przysługujących środków zaskarżenia. Od niekorzystnej decyzji MOPS lub GOPS przysługuje prawo do złożenia odwołania.

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

 

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne. skuteczne odwołanie od decyzji Burmistrza Karczewa do SKO w Warszawie.