12 kwietnia 2023

 Wróć do strony głównej

Wójt Gminy Bochnia przegrywa w SKO!
 
Z życia Kancelarii:
Klient otrzymał niekorzystną decyzję, nakazującą dokonanie pewnych prac z zakresu stosunków wodnych. Postępowanie zostało zainicjowane, na skutek zawiadomienia sąsiada, który twierdził, że jest zalewany przez działania naszego Klienta.
Złożyliśmy w tej sprawie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Kolegium do odwołania się przychyliło i orzekło uchylić zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Bochnia w całości i przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Gdyby strona się nie odwołała, już dziś prace, do których była zobowiązana decyzją Wójta, musiałyby być zakończone.
 
Jeśli otrzymałeś decyzję Wójta o naruszeniu stosunków wodnych, masz prawo się od niej odwołać w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Działamy na terenie całego kraju.

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka.

gola@danielgola.pl

tel. 600 123 400

Uwzględnione odwołanie od decyzji Wójta Gminy Bochnia w SKO w Tarnowie