24 stycznia 2024

 Wróć do strony głównej

Dzisiaj krótka opowieść o jakże pożądanym świadczeniu pielęgnacyjnym.

 

Klientka w tej sprawie, można rzec przeżywała swoisty ping - pong. 

 

Wójt Gminy Bochnia - GOPS w Bochni konsekwentnie odmawiał jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na męża. Początkowo Klientka starała się samodzielnie odwoływać od niekorzystnych decyzji.

 

Raz nawet SKO w Tarnowie uznało jej rację i kazało ponownie przyjrzeć się sprawie przez GOPS w Bochni. GOPS ponownie odmówił jednak świadczenia, a po kolejnym odwołaniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie, że Klientce świadczenie się nie należy i zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy.

 

Dlatego też, złożyliśmy skargę do Sądu - WSA w Krakowie. 

 

Sąd zgodził się z zarzutami skargi i wprost napisał, że za błędne uznaje stanowisko organu odwoławczego jakoby w sprawie nie zachodził związek przyczynowy pomiędzy zaprzestaniem lub niepodejmowaniem zatrudnienia, a sprawowaniem przez nią opieki nad niepełnosprawnym mężem. Sąd stwierdził, że doszedł do zgoła odmiennych wniosków.

 

Pamiętaj, nie warto poddawać się nawet jeśli decyzja organu odwoławczego - tu SKO w Tarnowie jest dla Ciebie negatywna i utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję. Warto rozważyć złożenie dobrze przygotowanej skargi, która może spowodować - tak jak w tej sprawie, że zarówno decyzja SKO jak i MOPS/GOPS zostanie uchylona w całości.

 

W rezultacie naszej skargi tych, negatywnych, oczywiście błędnych decyzji nie ma już w obrocie prawnym. Nie należy się zrażać - SKO w Tarnowie często wydaje decyzje w sposób tendencyjny, powołując się w sprawach często na te same, niemające jednak odniesienia do tej konkretnej sprawy, wyroki sądów. Na to również zwróciliśmy uwagę w naszej skardze.

 

Działamy na terenie całego kraju.
 
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

Wójt Gminy Bochnia i SKO w Tarnowie przegrywają w sądzie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.