18 kwietnia 2023

 Wróć do strony głównej

Tym razem sprawa z zakresu stosunków wodnych.

 

Strona została zobowiązana do wykonania na własny koszt urządzeń, które w ocenie organów miały doprowadzić do przywrócenia stosunków wodnych.

Klient samodzielnie wniósł odwołanie do SKO w Tarnowie, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójta.

Od niekorzystnej decyzji złożyliśmy skargę do WSA w Krakowie, który zgodnie z naszym wnioskiem uchylił zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję Wójta.

Gdyby nie skuteczna skarga, Klient nie miał by wyjścia jak tylko wykonać niezasadnie nałożone na niego obowiązki - i to na własny koszt.

 

Pamiętaj, w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, przysługuje Ci środek zaskarżenia w postaci skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Fakt, że SKO orzekło niekorzystnie, nie oznacza, że sprawa jest skazana na niepowodzenie.

 

W tego typu sprawach, z zakresu stosunków wodnych, skargę składa się w terminie 30 dni.

 

Jeśli szukasz adwokata / radcy prawnego z zakresu postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, to jest to jedna z naszych specjalizacji.

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400

 

 

 

 

Wójt Gminy Drwinia i SKO w Tarnowie - skuteczne odwołanie (skarga) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - decyzja ze stosunków wodnych