25 kwietnia 2024

 Wróć do strony głównej

Czas nadrobić zaległości. Dzisiaj bardzo interesująca sprawa z zakresu problematyki planowania przestrzennego.

 

Wójt Gminy Lipowa ustalił stronie jednorazową opłatę w wysokości blisko 53.000,00 PLN z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. ustalił tzw. opłatę planistyczną.

 

W ocenie strony, jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości była zawyżona.

Samodzielnie odwołała się więc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

 

Kolegium zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy.

 

Następnie, już w imieniu Klienta, sporządziliśmy skargę od tej decyzji do WSA w Gliwicach. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargę oddalił.

 

Po analizie uzasadnienia wyroku, zdecydowaliśmy o sporządzeniu skargi kasacyjnej. 

 

Skarga kasacyjna jest ściśle sformalizowanym środkiem zaskarżenia, który może być sporządzony i wniesiony wyłącznie przez radcę prawnego lub adwokata. Strona samodzielnie takiej skargi wnieść nie może.

 

W efekcie skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (a zatem ostatnie miejsce, w którym możliwa była wygrana na tym etapie sprawy), uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił wyrok WSA w Krakowie, a także decyzję SKO w Bielsku-Białej.

 

W efekcie, strona w dalszym ciągu nie musi płacić wysokiej opłaty planistycznej. Różnica pomiędzy, w naszej ocenie zasadną wartością, a tym czego oczekiwał od strony Wójt Gminy Lipowa, to aż blisko 26.000,00 PLN. 

 

Na przykładzie Klientki ponownie widać, że nie warto poddawać się przy pierwszym, a nawet drugim niepowodzeniu.

 

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

 

Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie opłaty planistycznej