16 maja 2023

 Wróć do strony głównej

Burmistrz Miasta Bochnia przegrywa u Wojewody Małopolskiego!
 
Sprawa dotyczyła wymeldowania z miejsca pobytu stałego osoby przebywającej w zakładzie karnym. Burmistrz odmówił wymeldowania, wskazując, iż nie zostały spełnione ustawowe przesłanki.
 
Z decyzją się nie zgodziliśmy i złożone zostało odwołanie w sprawie.
 
Wojewoda Małopolski uznał, że zachodzi konieczność uchylenia w całości decyzji Burmistrza Miasta Bochnia zarówno z powodu zarzutów podniesionych w odwołaniu, jak i z uwagi na istotne uchybienia proceduralne oraz merytoryczne, których dopuścił się organ pierwszej instancji w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
 
Pamiętaj, w sprawie wymeldowania organ powinien orzekać również z urzędu - niestety z reguły tego nie czyni i konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek powinien przekonać organ, że wymeldowanie jest celowe.

 

 

Działamy na terenie całego kraju.
 
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

 

 

Wymeldowanie. jak wymeldować z pobytu stałego?
skuteczne odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Bochnia do Wojewody Małopolskiego.