16 maja 2023

 Wróć do strony głównej

Burmistrz Miasta Bochnia po ponownym rozpatrzeniu sprawy wymeldowuje z miejsca stałego pobytu.
 
Jak wymeldować członka rodziny?
 
W niniejszej sprawie Klientka zwróciła się o pomoc w zakresie wymeldowania członka rodziny, który obecnie przebywa w zakładzie karnym. Nie chciała, by fakt zameldowania był jakimkolwiek argumentem, mogącym przemawiać za ponownym zamieszkiwaniem w jej pobliżu.
 
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, organ gminy, w sytuacji, w której obywatel polski opuścił miejsce stałego pobytu, a nie dopełnił obowiązku meldunkowego, powinien wydać decyzję o wymeldowaniu tegoż obywatela.
 
W praktyce bez stosownego wniosku, organ nie dokonuje żadnych czynności. Aby zatem zainicjować postępowanie administracyjne, trzeba złożyć podanie do organu administracji publicznej i odpowiednio je uzasadnić.
 
Należy przy tym pamiętać, że nadal istnieje obowiązek meldunkowy.
 
W tej sprawie, Burmistrz Miasta Bochnia odmówił wymeldowaniu. Od decyzji złożyliśmy skuteczne odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Burmistrz Miasta Bochnia - zgodnie z naszym wnioskiem - orzekł o wymeldowaniu.

 

Działamy na terenie całego kraju.
Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Gola - Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wieliczka
gola@danielgola.pl
tel. 600 123 400
 
adwokat Bochnia, radca prawny Bochnia, adwokat Brzesko, radca prawny Brzesko

 

 

Wymeldowanie w Bochni. Jak wymeldować członka rodziny?