15 stycznia 2022

 Wróć do strony głównej

Każdy ma czasem kłopoty. Gorzej jeśli prowadzą do tego, że tracimy płynność finansową. Jeśli posiadamy zadłużenie wobec ZUS, musimy się liczyć, że prędzej czy później zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

Dyrektor Oddziału ZUS jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z renty socjalnej, z wierzytelności pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

 

Jak widzisz, Dyrektor Oddziału ma w zanadrzu sporo środków egzekucyjnych. Z zastosowaniem każdego z nich łączą się dodatkowe koszty.

Najbardziej popularną formą „dogadania się z ZUS” w okresie gdy pracowałem na stanowisku egzekucyjnym, był tzw. układ ratalny. To nic innego jak umowa, w której określone są warunki spłaty zadłużenia. Dzięki temu, postępowanie egzekucyjne jest zawieszane, a osoba zadłużona traktowana tak, jakby zadłużenia nie było. Ma to istotne plusy – nie tracimy możliwości uzyskiwania dotacji, których uzyskanie uzależnione jest od braku zadłużenia czy brania udziału w przetargach publicznych. Niestety często Zakład proponuje warunki, które są niedostosowane do możliwości płatniczych dłużnika, co następnie skutkuje zakończeniem układu ratalnego. Postępowanie egzekucyjne jest podejmowane na nowo.

Istnieje także możliwość, ubiegania się o całkowite umorzenie zaległości. Tym niemniej, w czasie swojej pracy nie spotkałem się z ani jednym skutecznym wnioskiem w tym zakresie. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować.

Od naszej aktywności zależy zatem jaki kształt, będzie miała umowa o układ ratalny, czy też pojawienie się ewentualnej możliwość umorzenia zaległości. Jak zawsze zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Pełnomocnik może zebrać dokumenty, wypełnić wniosek, spotkać się z przedstawicielem w ZUS, a na koniec może także podpisać w Twoim imieniu umowę.

radca prawny Daniel Gola


 

Zadłużenie w ZUS. Czy można dogadać się z ZUS-em?