10 czerwca 2022

 Wróć do strony głównej

Zostałem zobowiązany do naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Czy słusznie?

Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu karnego w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

Dobrze, a zatem zostaliśmy uznani za winnych zarzucanych nam czynów. Warto jednak zweryfikować, czy obowiązek naprawienia szkody został w wyroku orzeczony w sposób prawidłowy. Jedną z bardziej interesujących koncepcji w tym zakresie, przedstawia Sąd Apelacyjny w Katowicach. W jednym z wyroków stwierdził bowiem, że wartość przywłaszczonego mienia, należy określać w zależności od tego, na jaką kwotę wycenili dany przedmiot kontrahenci umowy, aby jej ponad miarę i bez powodu nie powiększać o kwoty, jakie nie są niezbędne do przywrócenia stanu poprzedniego, usunięcia skutków przestępstwa. W ocenie Sądu oczywistym jest przecież, że jeśli pokrzywdzeni zechcieliby dokonać zakupu, nie musieliby uiszczać ceny powiększonej o podatek VAT.

A zatem jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno pokrzywdzony i sprawca są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i będącymi płatnikami podatku od towarów i usług, to wówczas należy rozważyć, czy przypadkiem nałożony na nas obowiązek naprawienia szkody nie jest obarczony błędem.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług.

radca prawny Daniel Gola

 

 

 

 

Zostałem zobowiązany do naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Czy słusznie?